VVD kiest voor geleidelijke overgang ophalen huisvuil

Lopik, 28 oktober - Gisteravond heeft VVD raadslid Luke van Schaik met steun van de SGP tijdens de raadsvergadering gevraagd het voorstel van het college voor het ophalen van huisvuil aan te passen, zodat de inwoners een meer geleidelijke overgang krijgen naar een nieuw ophaalschema.

Het college stelt namelijk voor om slechts éénmaal per 4 weken restafval te verzamelen in plaats van éénmaal per 2 weken. Deze verandering heeft te maken met het doel voor afvalomvang en scheiding per 2020. "We zijn een goede weg ingeslagen om in 2020 aan de norm te voldoen, veel inwoners laten echter aan ons weten dat deze halvering van de inzamel frequentie te rigoureus is. Daarom stellen wij voor om een tussenfase van een keer in de drie weken in te lassen." aldus Luke van Schaik.

Na een uitgebreide discussie met de wethouder en het CDA, waarbij veel onduidelijkheid in de lucht bleef hangen, is het collegevoorstel met meerderheid van stemmen alsnog aangenomen. De VVD heeft vanwege onduidelijkheid over de kosten en gevolgen voor de inwoners tegen gestemd.