Verkiezingsprogramma 2018-2022

En nu doorpakken! Het verkiezingsprogramma van VVD Lopik voor de periode 2018-2022.

In het verkiezingsprogramma komen onder andere de onderwerpen veiligheid, meedoen en ruimte uitgebreid aan bod. Daarnaast willen we ons extra inzetten voor onze ouderen.

Veel plezier met het lezen van ons verkiezingsprogramma!