Zondagopenstelling in Lopik

De VVD prijst de zorgvuldigheid waarmee de PvdA het initiatief heeft opgesteld. Het voorstel doet recht aan de mogelijke gevoeligheden van inwoners van Lopik. Anderzijds geeft het de ruimte aan ondernemers om te ondernemen.

Het is altijd het standpunt van de VVD geweest dat het aan een ieder vrijstaat hoe, waarmee en waar de (vrije) tijd besteed wordt. Dat daarbij rekening gehouden wordt met de omgeving waarin men leeft is een ondubbelzinnige voorwaarde.

 

Bij het totstand komen van het college-accoord bleek de zondagopenstelling een heikel punt. De verschillen van opvatting leidden ertoe dat destijds is afgesproken dat de coalitiepartijen geen voorstellen op dit punt zouden doen. De VVDfractie hecht eraan dat zij zich daaraan hebben gehouden: betrouwbaarheid van afspraken is evenzeer een onwrikbaar standpunt.

 

Niettemin is de VVD blij dat inwoners en ondernemers nu de vrijheid krijgen hun al of niet vrije zondag naar eigen behoefte in te vullen.