Column van de wethouder

Inmiddels is 2016 al weer enkele weken oud. Een nieuw jaar voor ons, met nieuwe kansen en uitdagingen. 

De vorige jaarwisseling stond in het teken van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de zorg naar de gemeenten. Hoewel nog niet alles perfect verloopt, mogen we trots zijn op wat er tot nu toe al is bereikt.

2016 staat in het teken van hoe we als gemeente onze regierol nog beter kunnen invullen. Zorgen dat we eerder signaleren dat het ergens niet goed gaat. Dat op bepaalde plaatsen behoefte aan hulp bestaat. Zorgen dat we die hulp het liefst lokaal kunnen organiseren, met lokale partijen die onze eigen gemeenschappen goed kennen. Meer maatwerk dus, met daarbij een goed, liefst beter, rendement.

Een groot compliment voor de medewerkers van het Breed Sociaal Loket (BSL), die met de uitvoering verzorgen. Zij hebben keihard gewerkt en gezorgd dat niemand tussen wal en schip viel. Vanuit een gezamenlijke uitvalsbasis in het gemeentehuis zijn er heel veel huisbezoeken afgelegd. In overleg met de betrokkenen, in hun eigen omgeving, is vastgesteld welke ondersteuning het beste past bij hun specifieke situatie.

Ik ben heel blij met de vele positieve reacties die ik daar van inwoners op terugkrijg.

Het BSL kan het natuurlijk niet alleen. Andere partijen (zoals Pulse, huisartsen, thuiszorg, onderwijs) pakken ieder ook hun rol. Daarnaast zijn er al die lokale organisaties die elk op hun eigen wijze hun verantwoordelijkheid oppakken en invullen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ouderenorganisaties, de kerken, de voedselbank, de Zonnebloem, het Rode Kruis, de Warmtebron, De Schouw enz. Hulde daarvoor, en wordt u niet genoemd, u wordt wel gezien, gewaardeerd en bedankt.

In 2016 wil de gemeente Lopik verder gaan op de ingeslagen weg. We verkennen de mogelijkheden om, samen met partners, meer mogelijk te maken op het gebied van (lokale) dagopvang. We willen meer ruimte bieden aan inwoners om de invulling van hun zorg zelf mede te bepalen. Maar er is ook aandacht voor de vele vrijwilligers en in het bijzonder voor de mantelzorgers. Voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, moeten we waken voor overbelasting van mantelzorgers. Ze verdienen erkenning en waardering voor het goede werk dat zij verrichten. Belangrijk daarin is dat zij ruimte krijgen voor ontspanning zodat zij hun gedachte kunnen verzetten.

Daarnaast is (verborgen) eenzaamheid een vraagstuk dat onze aandacht vraagt. 

Er wordt veel in de diverse kernen van Lopik georganiseerd. Pannenkoeken eten in De Schouw, een brunch in de Schuilplaats, een informatiemarkt in Dorpshuis XXL in Benschop, Dodenherdenking, een braderie of Koningsdag. Maar ook sportevenementen, culturele activiteiten of gewoon eens genieten van het mooie weer en landschap moeten tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen er bij kan zijn en er aan deel kan nemen. Neem eens een keer de buurvrouw mee als je toch naar de jaarmarkt gaat. Of ga een keer op een duofiets de Lopikerwaard in, in plaats van alleen op pad. Samen met je moeder naar een concert van Crescendo. Opa meenemen naar de uitvoering van zijn kleindochter op school. Er is zoveel mogelijk. Wat voor ons een kleine moeite is, is voor een ander een groot gebaar. 

Laten we er samen een mooi jaar van maken!


Johan van Everdingen

wethouder gemeente Lopik

(Bron: De Groene Gids)